Anunț selecție

In conformitate cu:• Dispozitiile art. 23 si 24 din OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare;• OUG 23/2013, privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 • Mecanismul financiar Norvegian 2009-2014• Ghidul Solicitantului “Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural” – cerere de proiecte mari,Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania, cu sediul in Str. Dr. Staicovici D. Nicolae Nr. 15, Et. 2, sector 5, Bucuresti, organizeaza selectia partenerilor privati pentru stabilirea unor parteneriat public-privat, in vederea elaborarii, depunerii spre finantare si a implementarii unui proiect finantat din Mecanismul Financiar Norvegian. Anuntul de selectie integral este accesibil aici.

ANUNȚ DE SELECȚIE

In conformitate cu:• Dispozitiile art. 23 si 24 din OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile si completarile ulterioare;• OUG 23/2013, privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 • Mecanismul financiar Norvegian 2009-2014• Ghidul Solicitantului “Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” – cerere de proiecte mari, Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania, cu sediul in Str. Dr. Staicovici D. Nicolae Nr. 15, Et. 2, sector 5, Bucuresti, organizeaza selectia partenerilor privati pentru stabilirea unor parteneriat public-privat, in vederea elaborarii, depunerii spre finantare si a implementarii unui proiect finantat din Mecanismul Financiar Norvegian. Anuntul integral este accesibil aici.  

Regulamentul de organizare si functionare;

Regulamentul de organizare si functionare;

Editura

Editura

Lucrari editate

Lucrari editate

Comisia de cenzori

Comisia de cenzori

Subcategorii