Despre ANBPR

STATUTUL ASOCIAȚIEI
STATUTUL ASOCIAȚIEI (vechi)

 ANBPR - PREZENT ŞI PERSPECTIVE - Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) s-a înfiinţat în anul 1990 din dorinţa bibliotecarilor de a-şi exprima şi apăra interesele profesionale în cadrul unei structuri organizate, capabilă să acţioneze ca for de dezbateri profesionale prin care să susţină evoluţia profesiei şi ca structură de reprezentare în relaţia cu factorii de decizie. Asociaţia numără peste 3000 de membri, are filiale judeţene cu distribuţie naţională şi desfăşoară o activitate constantă de la infiinţare. Activitatea Asociaţiei este orientată spre obiective care contribuie atât la formarea şi dezvoltarea profesională a bibliotecarilor, cât şi la consolidarea capacităţii ei organizaţionale şi parcurgera noilor etape de evoluţie.

Principalele direcţii de acţiune vizează:

Dezvoltarea profesională şi împărtăşirea de experienţe şi practici de succes

În formele calificate de formare şi dezvoltare profesională Asociaţia colaborează în principal cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură. În calitatea sa de colaborator, propune tematici şi structuri de curs şi se implică direct, prin specialştii ei, în susţinerea unor cursuri de specialitate. Bibliotecile judeţene, transformate pentru perioade scurte de timp, în centre de perfecţionare zonală, asigură suportul pentru organizarea cursurilor.

Prin colocviile profesionale şi conferinţele anuale, Asociaţia contribuie, într-o manieră nonformală şi informală, la promovarea direcţiilor noi de dezvoltare, la implementarea de tehnologii avansate, la însuşirea de experienţe şi practici de succes.

În ultimii ani au fost aduse în atenţia bibliotecarilor teme de mare actualitate:

2005: Programe şi proiecte ale Ministerului Culturii şi Cultelor pentru bibliotecile publice;

Biblioteca publică - furnizor de servicii pentru comunitate;

2006: Provocări şi oportunităţi pentru biblioteci publice în mediul concurenţial;

Managementul resurselor tehnologice în biblioteca hibridă;

2007: Contribuţia ANBPR la formarea profesională continuă a bibliotecarilor;

Bibliotecile publice şi accesul la informare şi comunicare;

2008: Susţinerea procesului de învăţare permanentă: modalităţi şi exemple de bune practici;

Bibliotecile publice - porţi de acces spre cultură şi cunoaştere.

O altă modalitate prin care este susţinută dezvoltarea profesioanlă o reprezintă activitatea în Comisiile profesionale:

 • Automatizarea serviciilor de bibliotecă şi digitizarea documentelor;
 • Formarea profesională continuă;
 • Legislaţie de bibliotecă;
 • Memorie culturală şi cunoaştere locală;
 • Prelucrarea documentelor şi referinţe ştiinţifice;
 • Statistică de bibliotecă.

Comisiile profesionale au realizat progrese importante şi au finalizat proiecte de mare anvergură.

Activitatea în Comisia Naţională a Bibliotecilor întregeşte paleta modalităţilor de acţiune. Reprezentanţii bibliotecilor publice Cluj, Neamţ, Sibiu, Oneşti, Harghita formează o echipă activă, emit puncte de vedere documentate, se consultă permanent în legătură cu temele pentru care au responsabilităţi.

Publicarea lucrărilor de specialitate este o altă preocupare constantă a Asociaţiei. .

Sunt de interes lucrările:

 • “Ghidurile de bune practici CALIMERA 2005” - lucrare tradusă în limba română, accesibilă şi în format electronic;
 • „Managementul construcţiilor de bibliotecă” - lucrare tradusă din literatura americană prin grija doamnei Hermina Anghelescu;
 • „Ghidul bibliotecilor publice” – lucrare coordonată de Constantin Bostan;
 • „Bibliotecile Publice şi Societatea Informaţiei”. Bucureşti: ANBPR, 1998

Reprezentarea bibliotecilor publice în relaţia cu autorităţile şi cu alte organizaţii

Relaţia cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

S-a concretizat în cateva acţiuni cu finalitate pozitivă asupra bibliotecilor:

 • Legea bibliotecilor nr. 334/2003;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 293/2005 prin care au fost instituite ca sărbători ale bibliotecarilor,Ziua Bibliotecarului, şi Săptămâna Naţională a Bibliotecilor.
 • Programului naţional de achiziţie de carte şi publicaţii seriale pentru bibliotecile publice,susţinut de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

Relaţia cu Fundaţia Bill & Melinda Gates

Iniţiativa Fundaţiei Bill & Melinda Gates de a contribui la eliminarea discrepanţelor majore create de lipsa mijloacelor moderne de acces la informare şi cunoaştere a dus la lansarea Programului internaţional Global Libraries, program care se desfăşoară în parteneriat cu ţările selectate ca beneficiare şi care, prin dotările asigurate, oferă populaţiei acces gratuit la computere şi internet.

Orientându-se şi spre România, Fundaţia a intrat în legătură cu principalele ministere şi organizaţii care puteau să ofere informaţii despre gradul de acces al populaţiei la computere şi Internet şi care puteau să susţină implementarea unui astfel de program în ţara noastră.

Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din Romania a fost contactată încă din faza premergătoare începerii programului, în anul 2005, atunci când România era una din posibilele ţări eligibile în calitate de partener în Programul Global Libraries.

Prin contactele avute, prin transmiterea de informaţii relevante despre sistemul bibliotecilor publice din România, prin participarea la discuţiile premergătoare fazei de selecţie, ANBPR a contribuit la formarea unei imagini corecte despre bibliotecile româneşti şi despre capacitatea profesională a bibliotecarilor.

Oferta Fundaţiei Bill & Melinda Gates prin Programul Global Libraries - România este foarte generoasă, ea însemnând dotarea completă cu tehnologie a centrelor create (computere, soft donat de Microsoft, imprimantă, camere web), instruirea bibliotecarilor în vederea utilizării computerelor şi pentru oferirea serviciilor de informare pentru cetăţeni. Toată această susţinere oferită la scară naţională va avea un efect major asupra promovării României în rândul ţărilor capabile să asigure unei mari părţi din populaţie accesul la Internet.

Relaţia cu IREX - International Research & Exchanges Board

Spre deosebire de celelalte ţări partenere, unde Programul Global Libraries este gestionat de către guvernele respective, în România s-a optat pentru gestionarea lui de către o organizaţie internaţională nonprofit, cu experienţă în domeniu.

A fost selectată IREX - International Research & Exchanges Board, organizaţie care oferă leadership şi programe inovatoare în domeniul educaţiei, sectorului media şi societăţii civile, prin proiecte şi expertiză în consultanţă oferite în peste 50 de ţări.

IREX împreună cu partenerii săi din România vor implementa activităţile prevăzute în programul destinat ţării noastre.

ANBPR se află în poziţia de partener principal al Fundaţiei IREX, calitate în care a participat la toate etapele fazei pilot.

Programul pentru România are de acum şi o identitate specifică pe care i-o conferă denumirea care i-a fost dată: BIBLIONET.

Aprecierea Asociaţiei ca partener principal în acest program are efecte benefice pentru dezvoltarea şi consolidarea ei. Împreună cu IREX s-a realizat studiul cu privire la Dezvoltarea capacităţii organizaţionale a ANBPR care a avut ca scop aflarea nivelului la care este percepută dezvoltarea organizaţională a Asociaţiei de către membrii ei şi identificarea priorităţilor de dezvoltare care pot influenţa creşterea capacităţii organizaţionale şi eficienţa acţiunilor întreprinse.

Procesul de diagnoză s-a realizat prin aplicarea unui chestionar prin care s-a urmărit parcurgerea unor parametrii aferenţi celor cinci domenii urmărite: administrare, operaţiuni şi management, resurse umane, politici publice, servicii şi colaborarea cu membrii. Fiecare din aceste domenii a fost raportat la patru parametri: creare, dezvoltare, consolidare, maturitate.

Procesul de diagnoză a pus în evidenţă faptul că Asociaţia se află în faza de dezvoltare a capacităţii sale organizaţionale la majoritatea domeniilor analizate.

Aceste sunt câteva din direcţiile în care ANBPR acţionat şi va continua să actioneze şi în viitor pentru ca întărirea capacităţii ei organizaţionale să-i permită o consolidare şi o dezvoltare accelerată.

Prof. DOINA POPA - Preşedinte al ANBPR

Bucureşti, 23.04.2009