19 martie 2017

Conferința BiblioPUBLICA 2016


În perioada 5-6 mai 2016, se va desfășura, la Biblioteca Județeană Mureș, Conferința Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) Bibliopublica 2016, cu tema Biblioteca publică între adaptare și reinventare. „La această ediție propunem participanților un format de întâlnire bazat pe ateliere tematice paralele. Dorim să acordăm astfel contextul adecvat pentru dezbateri și consultări pentru diferite grupuri profesionale: bibliotecari, metodiști, coordonatori de formare profesională, directori, contabili și personal de specialitate sau personal administrativ din bibliotecile publice. Sperăm ca această manieră de lucru să permită dialogul și schimbul de experiență între colegi și să conducă la o mai bună relaționare între diferitele structuri profesionale ale Asociației”, este cuvântul doamnei Monica Avram, directorul Bibliotecii Județene Mureș și vicepreședinte al ANBPR.

Întâlnire tradițională a membrilor Asociației, Conferința de primăvară oferă un spațiu generos de interacțiune profesională între comunitatea bibliotecarilor și principalele structuri de conducere la nivel asociativ. Cu acest prilej, cei peste 145 de participanți așteptați la eveniment vor lua contact cu tendințele și bunele practici ale domeniului și vor împărtăși experiențele de lucru, în vederea sincronizării activității la nivelul rețelei profesionale naționale. „Biblioteca publică este, în sine, un barometru al schimbărilor la nivelul societății și al mediului de lucru din zona culturii. Atât ANBPR, ca organizație profesională de rang național, cât și bibliotecile membre traversează o etapă de reconsiderare și adaptare a rolului și misiunii bibliotecii în comunitate. Vorbim de reașezări și reconfigurări ale serviciilor de bibliotecă, de ajustarea ofertei la nevoile actuale ale utilizatorilor și de acomodarea membrilor comunității cu o nouă relație utilizatori-bibliotecă, din perspectiva dezvoltării locale.”, consideră Dragoș-Adrian Neagu, președintele ANBPR.