8 decembrie 2017

Codul etic al bibliotecarului


Descărcați în format .pdf de AICI.

Prezentul cod etic consfintește principiile fundamentale ale unei profesii independente. Codul etic se referă la obligațiile bibliotecarului față de profesie, față de instituția bibliotecii și față de utilizatori.

Obligații față de profesie:

 • să fie animat de un crez sincer și un interes maxim pentru profesia sa; să-și onoreze profesia conștientizând rolul social-educațional major al acesteia
 • să vegheze și să militeze cu pasiune și devotament pentru cinstirea demnitătii și nobleței profesiunii de bibliotecar; să-și îndeplinească misiunea fără avantaje nejustificate și fără profit necuvenit; să-și exercite profesia în respectul valorilor de competență, profesionalism și eficiență
 • să ofere servicii de înaltă calitate, în concordanță cu indicatorii de performanță specifici, folosind în mod optim resursele de care dispune
 • să promoveze principiul de învațare pe toată durata vieții, pentru a-și îmbunătăți propriile competențe și pe cele ale unor categorii cât mai largi de utilizatori ai serviciilor de bibliotecă
 • să se opună oricărei tentative de cenzură informatională; sa manifeste respect și corectitudine față de toate persoanele și organizațiile cu care cooperează în exercitarea profesiei.

Obligații față de instituția bibliotecii:

 • să fie loial instituției bibliotecii
 • să cunoască și să participe la elaborarea strategiei și la realizarea politicilor publice ale bibliotecii
 • să protejeze, să îmbogățească și să valorifice științific patrimoniul bibliotecii
 • să promoveze eficiența, diversificarea și independența serviciilor bibliotecii ca instrumente ale democrației; să acționeze în scopul menținerii și dezvoltării cooperării și a bunei înțelegeri între toate tipurile de biblioteci
 • să susțină demersurile de asociere și parteneriat ale bibliotecii cu alte instituții
 • să se implice activ și novator în viața comunității
 • să promoveze biblioteca drept instituție primordială cu rol cultural, informațional, educațional și social
 • să nu se afle într-o situație de conflict de interese și să nu folosescă instituția și resursele acesteia în interes personal
 • să-și exercite profesia astfel încât să contribuie la ridicarea prestigiului acesteia

Obligații față de utilizatori:

 • să asigure accesul liber și nelimitat al publicului la informații și documente și să ofere servicii de înaltă calitate tuturor utilizatorilor; sa trateze toți utilizatorii cu egal respect, indiferent de etnie, rasă, vârstă, statut social, religie, sex, convingeri religioase sau politice
 • să ofere informații complete, obiective și imparțiale, necondiționate de punctele de vedere, ideile sau valorile personale, nici de ingerințe politice sau interese economice; să insufle utilizatorilor simțul răspunderii pentru conservarea patrimoniului bibliotecii
 • să respecte intimitatea utilizatorilor, să garanteze confidențialitatea datelor personale ale acestora, a informațiilor solicitate și a surselor consultate.

Fiecare bibliotecar, indiferent de atribuțiile specifice pe care le are în cadrul bibliotecii, are datoria să adere la principiile fundamentale ale codului și să conștietizeze faptul că este responsabil de respectarea prevederilor acestuia.

Prezentul Cod Etic al Bibliotecarului a fost adoptat de Conferința Generală a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Gura Humorului, 22-24 aprilie, 2010.