10 iunie 2022

Vocea noastră contează


Proiectul Vocea noastră contează! este un proiect coordonat de Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă, în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Asociația Startlight Petra și Norsensus Mediaforum Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a schimba mentalitatea și atitudinea cetățenilor din București, Buzău și Râmnicu Sărat prin activități de informare și advocacy, care să promoveze drepturile omului, ale copilului, concepute pentru a lupta împotriva stereotipurilor, prejudecăților, precum și a practicilor de excludere și marginalizare care afectează copiii și tinerii cu deficiențe de auz și de vedere, și familiile acestora.

Copiii și tinerii afectați de dizabilități de vedere și auz au o capacitate scăzută de a-și cunoaște și revendica drepturile, înregistrând dificultăți privind integrarea socială și inserția pe piața muncii. Proiectul propune o serie de sesiuni educative, campanii de informare, evenimente stradale și întâlniri cu autorități locale, menite să contribuie la creșterea gradului de conștientizare cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și integrarea lor în comunitate.

”Vocea noastră contează” se implementează în perioada 1 august 2021 – 30 septembrie 2022, în municipiul București și județul Buzău, în 7 școli speciale și 7 școli din învățământul de masă, și se adresează cu precădere copiilor și tinerilor cu deficiențe de auz și văz, cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 ani.

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități ”recunoaște explicit dizabilitatea ca pe o problemă a drepturilor omului și menționează barierele de atitudine și de mediu care împiedică participarea lor deplină și efectivă în societate.”  Prin activitățile de conștientizare și advocacy  pe care proiectul le propune, copiii și tinerii vor avea posibilitatea să își facă auzită vocea și să ceară autorităților măsuri necesare pentru deplina lor integrare socială”, a declarat Nina Cugler, președintele Asociației Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21.

Pentru informații suplimentare, persoană de contact Nina Cugler, președintele Asociației Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, e-mail ninacugler@agenda21.org.ro

RO: „Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”

Vocea copiilor cu deficiențe de vedere și auz contează
Comunicat de presă

Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 anunță încheierea proiectului ”Vocea noastră contează!”. Proiect derulat de Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21  în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Asociația Startlight Petra și Norsensus Mediaforum Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului a fost de a schimba mentalitățile și atitudinile  cetățenilor din București, Buzău și Râmnicu Sărat prin activități de advocacy, care să promoveze drepturile omului, ale copilului, concepute pentru a lupta împotriva stereotipurilor, prejudecăților, precum și a practicilor de excludere și marginalizare care afectează copiii și tinerii cu deficiențe de auz și de vedere, și familiile acestora.

243 de copii și tinerii afectați de dizabilități de vedere și auz au beneficiat în cadrul a 13 sesiuni de formare de instruire pe tema drepturilor omului, ale copilului și ale persoanelor cu dizabilități. 357 de tineri din școlile de masă au participat la 11 sesiuni educative, în cadrul cărora au interacționat direct cu persoane cu dizabilități care au răspuns întrebărilor tinerilor. Peste 280 de tineri din cele 7 școli speciale implicate în proiect au lucrat în 14 ateliere pentru identificarea barierelor de incluziune socială, profesională și educațională cu care se confruntă. Rezultatele acestor sesiuni au fost incluse într-un manifest care a fost prezentat membrilor Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități din Senatul României, precum și autorităților relevante de la nivel local și central. Tinerii și cadrele didactice din cele 14 școli implicate în proiect au luat parte la acțiunile din campania stradală, prin participarea la ateliere, diseminarea de materiale și interacțiunea cu cetățenii din București, Buzău și Râmnicu Sărat.

Una din cele mai frumoase realizări din proiect sunt cele 50 de povești digitale, relizate de copii cu deficiențe de vedere și auz, prin intermediul cărora aceștia și-au prezentat viața, hobby-uri, prietenii, aspecte care i-au influențat în mod pozitiv sau negativ, dorințe și speranțe.

Acțiunile proiectului au mers pe câteva direcții menite să ofere pe de o parte tinerilor din proiect instrumentele necesare pentru ca aceștia să fie informați de drepturile lor și de posibilitățile pe care le au pentru a-și apăra și susține aceste drepturi, iar pe de altă parte ne-am dorit să creștem nivelul de conștientizare al cetățenilor cu privire la valoarea pe care acești tineri o au și potențialul lor de a contribui la bunăstarea societății, precum și la combaterea prejudecăților  și a mentalităților cu care aceștia se confruntă. M-am bucurat să îi văd pe copiii din școlile speciale și pe cei din școlile de masă lucrând și acționând împreună. Este ceea ce ne-am propus și dorit prin acest proiect: integrarea deplină a tinerilor cu deficiențe de vedere și auz în comunitate”, a declarat Nina Cugler, președinta Asociației Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21.

”Vocea noastră contează!” s-a implementat în perioada 1 august 2021 – 28 februarie 2023, în municipiul București și județul Buzău, în 7 școli speciale și 7 școli din învățământul de masă, și s-a adresat cu precădere copiilor și tinerilor cu deficiențe de auz și vedere, cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 ani.

Pentru informații suplimentare, persoană de contact Nina Cugler, președintele Asociației Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, e-mail ninacugler@agenda21.org.ro, Ioana Crihană, Coordonator Proiecte – Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, e-mail anbpr_ro@yahoo.com, Lăcrămioara Pintelei, Președinte Asociația Starlight Petrea, e-mail pinpet94@yahoo.com.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro . Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Comunicatul de presă poate fi descărcat aici

București, 27 februarie 2023

Povești însuflețite, povestitori cu har – o colecție de mărturisiri emoționante
Comunicat de presă

Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România anunță încheierea proiectului ”Vocea noastră contează!”. Proiect derulat de Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Asociația Startlight Petra și Norsensus Mediaforum Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului a fost de a schimba mentalitățile și atitudinile cetățenilor din București, Buzău și Râmnicu Sărat prin activități de advocacy, care să promoveze drepturile omului, ale copilului, concepute pentru a lupta împotriva stereotipurilor, prejudecăților, precum și a practicilor de excludere și marginalizare care afectează copiii și tinerii cu deficiențe de auz și de vedere, și familiile acestora.

Proiectul “Vocea noastră contează!”, în care ANBPR are calitatea de partener, se apropie de finalizare, pe data de 28 februarie 2023 fiind programată Conferința de închidere a proiectului.

Pe parcursul implementării, ANBPR a coordonat activitatea dedicată realizării poveștilor digitale. Scenariul proiectului a prevăzut ca participanții cu deficiențe de vedere și auz implicați în proiect să deprindă tehnica Digital Storytelling și, cu îndrumarea a doi realizatori de povești digitale cu experiență, să creeze 50 de povești digitale, care să dea glas experiențelor personale și să exemplifice modul în care dizabilitatea le afectează viața și maniera în care reușesc să depășească barierele presupuse de apartenența la un grup vulnerabil.

Ca parte a eforturilor de diseminare, ANBPR a inițiat o campanie de promovare stradală a mesajelor despre poveștile digitale „Vocea noastră contează!” în cele 3 locații  de desfășurare a proiectului:  București, Buzău și Râmnicu Sărat. Expunerea a constat în proiectarea de mesaje dinamice sau statice despre poveștile digitale produse în proiect pe panouri tip billboard de mari dimensiuni.

Poveștile „Vocea noastră contează!”, având ca autori înșiși copiii și tinerii cu deficiențe de vedere și auz din București, Buzău și Râmnicu Sărat, au fost cuprinse într-un Ghid cu titlul Povești însuflețite, povestitori cu har – Ghidul poveștilor digitale “Vocea noastră contează!” ce va fi popularizat pe scară largă, prin intermediul partenerilor și al prietenilor și susținătorilor proiectului. 

Grație proiectului  „Vocea noastră contează!”, peste 900 de copii și tineri, atât copii cu deficiențe de vedere și auz din școli speciale, cât și copii tipici din școlile de masă, au avut ocazia să interacționeze, să participe la activitățile proiectului și să dezbată pe tema drepturilor persoanelor cu deficiențe de vedere și auz.

Cele mai apreciate povești digitale create de tinerii povestitori au fost transcrise, de asemenea, în limbaj Braille, pentru a le face accesibile și persoanelor cu deficiențe de vedere. Parteneri beneficiari în proiect, alături de 7 școli de masă și 7 școli speciale, au fost și 4 biblioteci, și anume: Biblioteca Națională a României, Biblioteca Metropolitană București, Biblioteca Județeană “V. Voiculescu” Buzau și Biblioteca Municipală ”Corneliu Coposu” Râmnicu Sărat.

“Suntem de părere că implementarea acestui proiect a contribuit la o înțelegere superioară a problematicii persoanelor cu deficiențe de vedere și auz și a favorizat aducerea în prim plan a importanței respectării drepturilor copiilor și tinerilor într-o manieră deschisă și participativă. Profesionalismul partenerilor, dedicarea de care au dat dovadă profesorii, bibliotecarii, colaboratorii și voluntarii au adus plus valoare proiectului, generând abordări interdisciplinare incluzive, în spiritul unei mai mari deschideri  către toleranță, către integrarea grupurilor vulnerabile și respectarea drepturilor persoanelor cu deficiente de vedere și auz”, a declarat Ioana Crihană, Director Executiv ANBPR.

”Vocea noastră contează!” s-a implementat în perioada 1 august 2021 – 28 februarie 2023, în municipiul București și județul Buzău, în 7 școli speciale și 7 școli din învățământul de masă, și s-a adresat cu precădere copiilor și tinerilor cu deficiențe de auz și văz, cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 ani.

Pentru informații suplimentare, persoană de contact Nina Cugler, președintele Asociației Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, e-mail ninacugler@agenda21.org.ro, Ioana Crihană, Coordonator Proiecte – Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, e-mail anbpr_ro@yahoo.com, Lăcrămioara Pintelei, Președinte Asociația Starlight Petrea, e-mail pinpet94@yahoo.com.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro . Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Comunicatul de presă poate fi descărcat aici

Street events

Campania publică cu accent pe grupurile vulnerabile s-a derulat în perioada noiembrie 2022 – februarie 2023, atât în cele 3 locații ale proiectului (București, Buzău, Râmnicu Sărat), precum și în alte 4 orașe (Ploiești, Galați, Brănești, Călărași), și a inclus acțiuni variate de la prezentări și discuții pe tema proiectului și a drepturilor persoanelor cu dizabilități, cu accent pe tinerii și copiii cu deficiențe de vedere și auz, la ateliere dedicate poveștilor digitale realizate chiar de copii, la momente artistice, ateliere dedicate limbajului semnelor sau folosirii aparaturii Braille, împărțirea de materiale către cetățeni, cu accent pe populația tânără (pliante, afișe, semne de carte). Peste 5.500 de persoane au fost informate în urma derulării campaniei. Tot ca parte a Street Event ne-am întâlnit cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care sunt active în domeniul drepturilor omului și grupurilor vulnerabile, precum și cu reprezentanți ai autorităților centrale și locale relevante pentru contextul proiectului (Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, ANPDPD, DGASPC, etc.) pentru a dezbate cu ei modalitatea în care pot lua măsuri legate de revendicările exprimate de tinerii cu deficiențe de vedere și auz în Manifetsul elaborat în campania de conștientizare și advocacy. Activitățile au avut loc în cadrul proiectului ”Vocea noastră contează!”, proiect derulat de Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21  în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Asociația Startlight Petra și Norsensus Mediaforum Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a schimba mentalitățile și atitudinile  cetățenilor din București, Buzău și Râmnicu Sărat prin activități de advocacy, care să promoveze drepturile omului, ale copilului, concepute pentru a lupta împotriva stereotipurilor, prejudecăților, precum și a practicilor de excludere și marginalizare care afectează copiii și tinerii cu deficiențe de auz și de vedere, și familiile acestora.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro . Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Știrea poate fi descărcată aici

București, 9 decembrie 2022

Raport privind percepția cetățenilor despre persoanele cu dizabilități

Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 anunță lansarea Raportului privind percepția cetățenilor despre persoanele cu dizabilități. Studiul de referință a fost realizat în cadrul proiectului ”Vocea noastră contează!”, proiect derulat de Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21  în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Asociația Startlight Petra și Norsensus Mediaforum Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a schimba mentalitățile și atitudinile  cetățenilor din București, Buzău și Râmnicu Sărat prin activități de advocacy, care să promoveze drepturile omului, ale copilului, concepute pentru a lupta împotriva stereotipurilor, prejudecăților, precum și a practicilor de excludere și marginalizare care afectează copiii și tinerii cu deficiențe de auz și de vedere, și familiile acestora.
Cercetarea a fost realizată după derularea unui sondaj de opinie (1200, 18+) – în municipiile Bucuresti, Buzău și Râmnicu Sărat. Obiectivele acesteia au vizat identificarea nivelului de conștientizare a nevoilor și drepturilor persoanelor cu dizabilități, precum și validarea importanței unor propuneri menite să contribuie la respectarea acestor drepturi, în vederea afirmării sociale și fundamentării unor practici/ politici adecvate categoriilor de referință.
Câteva dintre concluziile studiului arată că: în general, drepturile persoanelor cu dizabilități sunt puțin cunoscute; mare parte dintre participanții la sondaj cred mai degrabă că persoanele cu dizabilități întâmpină dificultăți în a-și afirma drepturile lor în societatea românească; cele mai mari contribuții la lipsa de afirmare a drepturilor persoanelor cu dizabilități sunt datorate mediului educațional și familial al persoanei cu dizabilități (dincolo de politicile și strategiile sectoriale dedicate problematicii drepturilor persoanelor cu dizabilități, este importantă accesarea unor mecanisme informale); nivelul de conștientizare al societății românești în ceea ce privește drepturile persoanelor cu dizabilități, se situează, în general, la un nivel scăzut.
Cel puțin la nivel declarativ, persoanele cu dizabilități au o imagine socială pozitivă (conciliant-protectivă), potrivit opiniilor exprimate de persoanele participante la sondaj. Cu alte cuvinte, acordul cu privire la unele afirmații tip clișeu (vehiculate frecvent în spațiul public), despre persoanele cu dizabilități, are o frecvență redusă. În concluzie, reprezentarea socială a persoanei cu dizabilități exclude culpabilizarea acesteia (povară, incapabil, permanent dependent de ajutor etc.).
În ceea ce privește atitudinea privind drepturile persoanelor cu dizabilități, s-a constatat că aproape 80% dintre cei care au răspuns la chestionar au o atitudine mai degrabă favorabilă, iar aproape 6% – o atitudine mai degrabă nefavorabilă (restul fiind persoanele care nu au răspuns la această întrebare).

Dintre recomandările reieșite în urma studiului menționăm lipsa de informare a populației (a societății, în general) privind existența și conținutul drepturilor de referință. Absența unei legături puternice între cunoașterea drepturilor persoanelor cu dizabilități și posibilitățile acestora din urmă de a-și afirma și promova drepturile în societatea românească semnalează că problematica drepturilor se situează într-o zonă caracterizată (mai degrabă) prin dezinteres și pasivitate. În privința distribuției opiniilor referitoare la barierele ce contribuie la lipsa de afirmare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, analiza extremelor indică o diferență notabilă: mediul educațional al persoanei cu dizabilități (62%) și cercul social, altul decât cel familiar sau de rudenie (53%).

Dincolo de o percepția comună potrivit căreia “de persoanele cu disabilități se ocupă Asistența Socială”, măsurile și politicile specifice existente (cu incidență în ocupare, locuire, fiscalitate, domeniul juridic etc.) sunt cvasinecunoscute. De acea este nevoie de o mai bună comunicare și informare publică, în care să fie prezentate conținuturi concrete, nu anunțuri generice… Mai mult, pe lângă campaniile de informare și conștientizare – ce vizează mai degrabă notorietatea (cunoașterea) și sensibilizarea socială (conștientizarea problematicii de referință) – sunt necesare și acțiuni dedicate mecanismelor de alocare a resurse destinate susținerii și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități (de exemplu, prezentări ale unor specialiști, diseminarea de bune practici de colectare și alocare a resurselor, implicit asigurarea replicabilității acestora practici etc.).

Studiul integral este disponibil pe website-ul asociației AICI

Pentru informații suplimentare, persoană de contact Nina Cugler, președintele Asociației Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, e-mail ninacugler@agenda21.org.ro.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro . Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Știrea poate fi descărcată aici

Ședințe educative de conștientizare

Ședințete educative de conștientizare în școli au făcut parte din campania de conștientizare și advocacy. Acestea s-au organizat în cele șapte școli de masă partenere, precum și în alte școli din cele trei locații ale proiectului, cât și din alte orașe. Întâlnirile au facilitat discuții între elevi și persoane cu deficiențe de vedere sau auz de succes, care au vorbit cu elevii despre ce înseamnă dizabilitate, despre parcusul lor în viață, barierele cu care s-au confruntat din prisma dizabilității, succese obținute și importanța integrării în societate a persoanelor cu dizabilități. La unele dintre ședințele educative au participat și elevi din școlile speciale, ceea ce a adus un plus de valoare și interactivitate întâlnirilor. La nivelul proiectului, au fost organizate 11 sesiuni face to face cu 353 de tineri, și 2 sesiuni online cu 151 de elevi. Ședințele au fost organizate în cadrul proiectului ”Vocea noastră contează!”, proiect derulat de Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21  în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Asociația Startlight Petra și Norsensus Mediaforum Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a schimba mentalitățile și atitudinile  cetățenilor din București, Buzău și Râmnicu Sărat prin activități de advocacy, care să promoveze drepturile omului, ale copilului, concepute pentru a lupta împotriva stereotipurilor, prejudecăților, precum și a practicilor de excludere și marginalizare care afectează copiii și tinerii cu deficiențe de auz și de vedere, și familiile acestora.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro . Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Descarcă știrea de aici

Manifestul tinerilor cu deficiențe de vedere și auz

În data de 26 mai 2022 a avut loc întâlnirea în cadrul căreia tineri din școlile de masa și din cele speciale, alături de voluntari și cadre didactice, au lucrat împreună pentru elaborarea manifestului prin care sunt identificate barierele cu care se confruntă tinerii cu deficiențe de vedere și auz și cerințele pentru remedierea acestora adresate autorităților. Întâlnirea a avut loc în cadrul proiectului ”Vocea noastră contează!”, proiect derulat de Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21  în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Asociația Startlight Petra și Norsensus Mediaforum Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a schimba mentalitățile și atitudinile  cetățenilor din București, Buzău și Râmnicu Sărat prin activități de advocacy, care să promoveze drepturile omului, ale copilului, concepute pentru a lupta împotriva stereotipurilor, prejudecăților, precum și a practicilor de excludere și marginalizare care afectează copiii și tinerii cu deficiențe de auz și de vedere, și familiile acestora.

Câteva dintre revendicările tinerilor sunt: servicii medicale asigurate pentru avizele necesare obținerii certificatului de persoană cu dizabilități, includerea informațiilor minime necesare (prospect) în limbaj braille pentru medicamente, angajarea de interpreți mimico-gestuali în instituțiile publice pentru  facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități de auz la serviciile publice, achiziționarea de aparate braille în instituții și companii pentru facilitarea angajării persoanelor cu dizabilități de vedere, elaborarea de manuale adaptate persoanelor cu dizabilități de vedere și auz atât pentru ciclul secundar, cât și terțiar și superior. Acestea sunt doar câteva dintre nevoile identificate la întâlnire. Manifestul integral poate fi citit aici.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro . Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Descarcă știrea de aici

Ateliere pentru identificarea barierelor cu care se confruntă copiii și tinerii cu deficiențe de vedere și auz

După cursurile de formare, următorul pas în proiectul nostru au fost atelierele în cadrul cărora copii și tinerii cu deficiențe de vedere și auz din cele șapte școli speciale partenere au lucrat împreună pentru a identifica barierele cu care se confruntă din punct de vedere social, economic, educational, acces și mobilitate, etc. Acestea fac parte din campania de conștientizare și advocacy și sunt o primă etapă pentru elaborarea Position Paperului care va rezulta în urma campaniei. Paisprezece astfel de ateliere cu peste 280 de tineri au avut loc în lunile martie – aprilie 2022. Concluziile de la workshop-uri au fost sintetizare într-un document ca bază pentru manifestul tinerilor ce va fi prezentat autorităților relevante. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului ”Vocea noastră contează!”, proiect derulat de Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21  în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Asociația Startlight Petra și Norsensus Mediaforum Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a schimba mentalitățile și atitudinile  cetățenilor din București, Buzău și Râmnicu Sărat prin activități de advocacy, care să promoveze drepturile omului, ale copilului, concepute pentru a lupta împotriva stereotipurilor, prejudecăților, precum și a practicilor de excludere și marginalizare care afectează copiii și tinerii cu deficiențe de auz și de vedere, și familiile acestora.

Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro . Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.
Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Descarcă știrea de aici

București, 23 septembrie 2021

Vocea copiilor cu deficiențe de văz și auz contează
Comunicat de presă

 Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 anunță lansarea proiectului ”Vocea noastră contează”. Acesta este derulat în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Asociația Startlight Petra și Norsensus Mediaforum Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a schimba mentalitatea și atitudinea cetățenilor din București, Buzău și Râmnicu Sărat prin activități de informare și advocacy, care să promoveze drepturile omului, ale copilului, concepute pentru a lupta împotriva stereotipurilor, prejudecăților, precum și a practicilor de excludere și marginalizare care afectează copiii și tinerii cu deficiențe de auz și de vedere, și familiile acestora.

Copiii și tinerii afectați de dizabilități de vedere și auz au o capacitate scăzută de a-și cunoaște și revendica drepturile, înregistrând dificultăți privind integrarea socială și inserția pe piața muncii. Proiectul propune o serie de sesiuni educative, campanii de informare, evenimente stradale și întâlniri cu autorități locale, menite să contribuie la creșterea gradului de conștientizare cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și integrarea lor în comunitate.

”Vocea noastră contează” se implementează în perioada 1 august 2021 – 30 septembrie 2022, în municipiul București și județul Buzău, în 7 școli speciale și 7 școli din învățământul de masă, și se adresează cu precădere copiilor și tinerilor cu deficiențe de auz și văz, cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 ani.

Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități ”recunoaște explicit dizabilitatea ca pe o problemă a drepturilor omului și menționează barierele de atitudine și de mediu care împiedică participarea lor deplină și efectivă în societate.”  Prin activitățile de conștientizare și advocacy  pe care proiectul le propune, copiii și tinerii vor avea posibilitatea să își facă auzită vocea și să ceară autorităților măsuri necesare pentru deplina lor integrare socială”, a declarat Nina Cugler, președintele Asociației Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21.

Pentru informații suplimentare, persoană de contact Nina Cugler, președintele Asociației Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, e-mail ninacugler@agenda21.org.ro, Ștefania Stănică, Coordonator Proiecte – Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, e-mail anbpr_ro@yahoo.com

 „Despre Programul Active Citizens Fund România
Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”
Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

Descarcă comunicatul de aici

Materialele realizate în cadrul proiectului sunt disponibile după cum urmează:

Pliant Vocea noastră contează

Banner Street-event Vocea noastră contează

Afiș A2 Street-event Vocea noastră contează

Poster proiect Vocea noastră contează

Pliantul de campanie


Raportul de cercetare

Billboard Buzău

Billboard Râmnicu-Sărat