20 septembrie 2017

Avantajele de a fi membru ANBPR


ANBPR este prima asociație profesională a bibliotecarilor și bibliotecilor publice din România, ce oferă servicii integrate atât membrilor individuali, cât și celor instituționali.

Încă de la înființare, ANBPR și-a asumat responsabilitatea de a reprezenta interesele profesiei de bibliotecar la scară națională și de a oferi membrilor săi un mediu optim de acțiune și manifestare profesională.

Prin activitățile sale, Asociaţia facilitează bibliotecarilor accesul la oportunităţi de formare şi dezvoltare profesională, la metodologii, instrumente şi standarde de lucru moderne, la informații legislative cu incidenţă asupra profesiei, precum şi la alte subiecte din zona biblioteconomiei şi a ştiinţelor conexe.

Reunind comunitatea bibliotecarilor din România în jurul unor idei şi desiderate comune, ANBPR joacă un rol important în creșterea rolului bibliotecii în comunitate.

Ca structură asociativă pe criterii profesionale, ANBPR îşi propune să antreneze toţi membrii valoroşi în consolidarea şi rafinarea politicii de acţiune a Asociaţiei.

Prin adeziunea lor la obiectivele și misiunea ANBPR, bibliotecarii capătă dreptul de a fi reprezentați și sprijiniți la nivel organizațional, în acord cu interesele și nevoile particulare ale acestei categorii profesionale.

Apartenenţa la structura Asociaţiei conferă membrilor mai multă autoritate în susţinerea şi apărarea cauzelor legate de profesia de bibliotecar.