10 Centre de certificare ECDL în bibliotecile publice ANBPR


ANBPR a agreat și urmează să implementeze un proiect în parteneriat cu ECDL România, numit generic eBibliotecar. Aptitudini pentru Bibliotecarul Modern. Acest demers are ca scop constituirea a 10 Centre de Certificare ECDL în bibliotecile publice din rețeaua ANBPR.

Avantajele certificării ECDL pentru biblioteci:

 •  Obţinerea unei recunoașteri de nivel internaţional;
 •  Accesul la un sistem de certificare modern;
 •  Îmbunătăţirea performanțelor angajaților proprii;
 •  Inițierea de certificări contra-cost pentru utilizatori;
 •  Atragerea de noi venituri prin activități de certificare;
 •  Creșterea notorietății instituției în domeniul educației IT&C.

Avantajele certificării ECDL pentru bibliotecari:

 •  Obţinerea unei certificări recunoscute internaţional;
 •  Deschiderea de noi oportunităţi pentru dezvoltarea carierei;
 •  Îmbunătăţirea perspectivelor de promovare;
 •  Creşterea nivelului de competenţă și încredere în sine;
 •  Asigurarea unor performanțe mai bune în munca de bibliotecă.

În urma unor serii de întâlniri și negocieri între reprezentanții ECDL România și ANBPR, s-a convenit colaborarea pe durata a 2 ani în scopul dezvoltării aptitudinilor și cunoștințelor IT ale bibliotecarilor. Pe durata implementării proiectului, ANBPR va certifica ECDL un număr de 1000 de persoane, având funcția de bibliotecar sau personal auxiliar în cadrul a 10 biblioteci publice, recrutate de ANBPR, în baza unui proces de selecție.

Certificarea ECDL PROFIL BIBLIOTECAR a persoanelor din grupul-țintă se va face pe următoarele niveluri de cunoștințe IT:
a) nivelul începător: Utilizarea Computerului (Windows 7), Instrumente Online (Internet Explorer 9; Outlook 2010);
b) nivelul mediu: Utilizarea Computerului (Windows 7), Instrumente Online (Internet Explorer 9; Outlook 2010), Editare de Text (Word 2010);
c) nivelul experimentat: Prezentări (PowerPoint 2010), Web Editing (Kompozer).

Pentru buna implementare a proiectului, ANBPR va selecta, pe bază de candidatură, 10 examinatori ECDL, cu calificare și experiență corespunzătoare, cu atribuții de supraveghere  a Testărilor de Evaluare ECDL, organizate în cele 10 Centre de Certificare ECDL din cadrul rețelei de biblioteci a ANBPR. Cei 10 examinatori desemnați vor urma procedura de acreditare agreată de ECDL România și vor avea acces la Baza de date ECDL pentru gestionarea procesului de certificare ECDL.

Dintre cei 10 examinatori ECDL recrutați din bibliotecile admise în program, vor fi desemnați  5 coordonatori-examinatori ECDL regionali (adică și certificați ECDL gratuit), care vor participa la activitatea de examinare ECDL și la activitatea de promovare și verificare a implementării proiectului, în timp ce ceilalți 5 examinatori vor fi doar familiarizați cu standardele, platforma și sistemul de certificare ECDL pentru a putea supraveghea și asigura buna desfășurare a testărilor de evaluare ECDL (fără a fi însă certificați).

Primele 10 centre înscrise care dovedesc capacitatea tehnică (adică dețin o sală de curs și cameră web cu IP așa încât să se poată vedea live sala de curs via Internet),  vor fi admise în rețeaua de centre ANBPR-ECDL, iar primele 5 dintre acestea au dreptul de a desemna câte o persoană pentru a deveni coordonatori-examinatori ANBPR în Centrele ECDL din biblioteci, fiind certificați ECDL în regim gratuit.

Condiții de participare:

Bibliotecile participante vor transmite via email la adresa anbpr_ro@yahoo.com, până cel târziu joi, 15 mai 2014 (inclusiv), următoarele documente:

 •  O scrisoare de intenție privind constituirea unui Centru de certificare ECDL;
 •  O scrisoare de motivație privind perspectivele de valorificare a  acestei oportunități în viitor;
 •  O declarație pe proprie răspundere prin care Biblioteca candidată, prin persoana Directorului, se angajează să pună la dispoziția Centrului ECDL pe durata proiectului o sală de curs cu dotări standard și cameră web cu IP, accesibilă din Internet de către ECDL România, și să certifice ECDL 100 de bibliotecari din județ și din regiune pe durata celor 2 ani;
 •  O recomandare din partea Directorului instituției prin care să desemneze 1 candidat pentru poziția de Coordonator-examinator ECDL (din cei 5) și 1 candidat pentru poziția de Examinator ECDL (din cei 10), cu precizarea că vor avea prioritate primele 5 clasate.

Procesul de selecție privind desemnarea Bibliotecilor câștigătoare va fi condus de o Comisie ANBPR formată din 3 membri ai Biroului Executiv, numiți de Președintele ANBPR.

Rezultatele procesului de evaluare vor fi anunțate pe website-ul ANBPR cel târziu vineri, 30 mai 2014.

Așteptăm înscrierile dvs.!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *