“TEACH FOR FUTURE” – investiția în educația de calitate cu participarea experților din România, Grecia și Bulgaria


Prin inițiativa Erasmus+ “TEACH FOR FUTURE – Educational Transformation of Adults through Innovation, Technology and Entrepreneurship”, ANBPR și  partenerii săi din Grecia și Bulgaria și-au unit eforturile pentru a determina o schimbare favorabilă asupra cadrului educațional și a profilului de competențe al adulților din cele trei țări. Demersul partenerilor este centrat în special pe activități educaționale pe teme de actualitate, și anume IT, Managementul inovaţiei & colaborarea în reţea și Antreprenoriat & leadership.

În ciuda contextului nefavorabil determinat de criza COVID-19, echipa „TEACH FOR FUTURE” a asigurat continuitatea operațională a proiectului, concentrându-se în mod particular pe activitățile care nu au implicat participarea față-în față, ci consultarea la distanță și cu mijloace tehnologice moderne.

O primă acțiune în acest sens a reprezentat-o constituirea a trei Centre de excelenţă, câte unul în fiecare țară parteneră, demarată în luna ianuarie 2020. Prin consultări și negocieri cu partenerii organizaționali și asociați, ANBPR România, Global Libraries Bulgaria Foundation din Bulgaria și Initiative for Heritage Conservation din Grecia, ca membri ai consorțiului, au agreat crearea a trei Centre de Excelență la București (România), Sofia (Bulgaria) și Veria (Grecia), fiind inițiate achizițiile de echipamente 3D Printing pentru utilarea centrelor.

Totodată, începând din luna martie 2020, partenerii au început demersurile pentru constituirea unei rețele transnaţionale și multisectoriale formată din 10 facilitatori cu competențe mixte, care vor deveni, ulterior, multiplicatori de formare pentru 210 adulți din țările partenere. Acești formatori cu expertiză în domeniile IT, Managementul inovaţiei & colaborarea în reţea și Antreprenoriat & leadership vor transfera know-how specializat către comunități eterogene de cursanți adulți prin intermediul unor sesiuni locale și a unor Campusuri de mentorat găzduite în fiecare dintre cele trei țări.

În luna februarie 2020, ANBPR România, cu implicarea partenerilor din Grecia și Bulgaria, a început realizarea unei metodologii inovative de formare a formatorilor TIC pentru adulți, ce va reprezenta un instrument educațional inovator, menit să standardizeze educația digitală a adulților. Proiectată în așa fel încât să faciliteze formatorilor utilizarea diverselor metode și tehnici de predare TIC, această Metodologie va aborda patru tematici educaționale – modelare şi imprimare 3D, editare de imagini, marketing digital și instrumente de colaborare online – având ca finalitate stimularea activităţii de învățare și facilitarea asimilării și consolidării acestor cunoștințe de către cursanții adulți.

La începutul lunii februarie 2020, partenerul din Grecia, Initiative for Heritage Conservation, asistat de partenerii din Grecia și Bulgaria, a demarat dezvoltarea unei curricule pentru formarea adulților în domeniul Managementului inovației & colaborării în rețea, urmărind înţelegerea de către cursanții adulți a principiilor managementului inovației şi a intersecțiilor cu alte domenii ale managementului.

2 thoughts on ““TEACH FOR FUTURE” – investiția în educația de calitate cu participarea experților din România, Grecia și Bulgaria

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *