Apel de voluntariat – Comisiile profesionale ale ANBPR


Stimați colegi, ANBPR dorește relansarea activității tuturor comisiilor profesionale desemnate de Biroul Executiv al Asociației, conform Art. 28, lit. d) din Statut.

În prezent, aceste comisii sunt în număr de șapte, după cum urmează:

– Comisia pentru Automatizare și Dezvoltarea Serviciilor,

– Comisia de legislație și politici publice,

– Comisia de formare profesională,

– Comisia de statistică de bibliotecă și evaluarea performanțelor,

– Comisia de comunicarea colecțiilor și împrumut interbibliotecar,

– Comisia de management și marketing de bibliotecă,

– Comisia de prelucrare a documentelor și referințe științifice.

Dintre acestea, doar prima comisie s-a întrunit în ultimii ani cu periodicitate. Pentru înlocuirea membrilor inactivi ai acesteia și pentru relansarea tuturor celorlalte comisii, înaintăm prezentul

Apel de înscriere pentru specialiști voluntari.

Condițiile care trebuie îndeplinite de către solicitanți sunt următoarele:

– să fie membru ANBPR.

– să aibă experiență în domeniul de activitate al comisiei.

– să știe să folosească instrumente de comunicare la distanță (e-mail, lucrul cu aplicații în cloud etc.).

– să se angajeze că va îndeplini sarcinile asumate în cadrul activității specifice comisiei.

– să fie dispus să efectueze deplasările ce decurg din programul comisiei și să participe la întâlnirile acesteia.

– să participe activ la întocmirea sau, după caz, la revizuirea regulamentului de funcționare a comisiei și a planului de acțiune și să-și asume documentele respective.

Așadar, dacă doriți să faceți parte din oricare dintre comisiile menționate mai sus, vă rugăm să trimiteți până pe data de 30 octombrie 2017, un e-mail prin care să semnalați comisia din care vreți să faceți parte și o scrisoare de intenție, în care să subliniați acele elemente care vă recomandă pentru alegerea dumneavoastră în comisia de specialitate, pe adresa bogdan.ghiurco@gmail.com.

Conform Art. 2 din Regulamentul-cadru de funcționare a comisiilor:

„Componenţa şi structura fiecărei comisii este următoarea: preşedinte, vicepreşedinte, membri.

a) Preşedintele comisiei este numit de Biroul executiv al Asociaţiei;

b) Ceilalţi membri ai Comisiei sunt selectaţi în cadrul unei proceduri organizate de către Preşedintele Comisiei şi propuşi spre aprobare Biroului Executiv în termen de cel mult 90 de zile de la data numirii preşedintelui;

c) Procedura de selecţie se face publică pe toate sursele relevante de comunicare ale Asociaţiei. Membrii ANBPR pot fi propuşi sau se pot autopropune. Pentru fiecare procedură în parte, se vor comunica de către Preşedintele Comisiei criteriile de selecție care vor opera în cadrul acțiunii de selecție;

d) Selecția membrilor Comisiei se face de către un grup format din 3-5 persoane cu activitate relevantă și cunoașterea realităților specializării respective. Președintele Comisiei de specialitate este de drept membru al comisiei de selecție;

e) Vicepreşedintele comisiei ori membrul comisiei cu rol de vicepreşedinte este ales dintre membrii săi;

f) Dintre membrii comisiei este aleasă o persoană având funcţia de secretar.

g) Comisia este formată dintr-un număr impar de membri, între 3 şi 7 membri, excepţie de la această regulă fac acele comisii care trebuie funcţional să aibă o acoperire teritorială cu un maximum 9 membri.”

Bogdan-Nicolae Ghiurco,

Prim-vicepreședinte al ANBPR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *