Comisiile profesionale la Alba-Iulia


La Conferința ANBPR de la Alba-Iulia, în 16 noiembrie 2018, s-au întâlnit în ședințe de lucru următoarele comisii profesionale: Comisia de legislație și politici publice, Comisia de formare profesională, Comisia de statistică și evaluarea performanțelor și Comisia de prelucrare a documentelor și referințe științifice. Restul comisiilor nu s-au întrunit din lipsă de participanți.

Comisia de legislație și politici publice (au participat Gabriel Cărăbuș, Dragoș Neagu, Viorel Spaiuc, Sorina Stanca, Claudia Șerbănuță, Mihaela Voinicu din 9 membri) a discutat despre propunerile de actualizare a legislației de bibliotecă. În corelație cu subcomisia de legislație din Comisia Națională a Bibliotecilor, primii pași ce trebuie făcuți sunt următorii: actualizarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare al bibliotecilor, Un breviar legislativ privind bibliotecile și patrimoniul lor şi Legea bibliotecilor. Desigur, va fi analizata şi ordonanţa de urgenţă 189 cu propunerile recente de modificare. Legea salarizării unice va fi şi ea abordata, iar statutul si regulamentul ANBPR trebuie actualizate.

Comisia de formare profesională (la care au participat Crina Ifrim, Elena-Mariana Angheluță, Corina Ciuraru, Simona Floruțău și Margareta Tătăruș din 7 membri) a discutat chestionarele propuse de Simona Floruțău pentru a evalua nevoile de formare ale ANBPR, pe două direcții: programele de formare și obiectivele bibliotecilor județene și membrii ANBPR. S-au decis să creeze un grup pe google pentru a comunica și lucra împreună, au propus modificări la chestionarele pe care doresc să le înainteze cu o notă explicativă despre scopul chestionarelor către conducerea asociației. Însoțite de mesajul conducerii ANBPR, acestea vor fi trimise spre completare către conducerea bibliotecilor județene și filialele ANBPR. Comisia de formare profesională a solicitat Comisiei de statistică ajutorul în redactarea unui curs de statistică de bibliotecă. Cele două comisii au discutat şi au convenit că vor colabora.

Comisia de statistică (au participat Melinda Bedo, Mariana Marian, Mihaela Penaru și Mihaela Radu din 7 membri) a analizat statistica de bibliotecă în contextul noilor reglementări privind datele personale. Asupra celor două formulare de date statistice – CULT 1 și ProBIB – s-a făcut observația că pentru primul există bază legală, dar nu este actual, nu reflectă serviciile online ale bibliotecilor, activitatea de digitalizare, în timp ce al doilea este discutabil din punct de vedere legal. In plus, bibliotecile judetene nu au atribuţii clare în colectarea datelor statistice din teritoriu. Și-au propus să lucreze la actualizarea CULT 1, la actualizarea ordinului comun al Ministerului culturii și Ministerul Educației și clarificarea atribuţiilor bibliotecilor judetene în domeniu. S-au ridicat două întrebări, privind datele colectate până acum prin PROBIB, deoarece informațiile s-au trimis în continuare, dar o situație și o analiză generală și comparativă nu s-a mai livrat de către asociație. A doua întrebare era relativă la sistemul de colectare online, automată a datelor statistice, creat in colaborare de un grup de lucru ANBPR cu informaticieni voluntari. La prezentarea pe scurt a ședințelor de lucru ale comisiilor din Adunarea Generală festivă, s-a răspuns la aceste întrebări.  Președintele ANBPR s-a angajat că va recupera datele statistice, iar Claudia Șerbănuță ne-a dat asigurarea că sistemul la care s-a lucrat este în faza pilot și urmează să fie testat.

Comisia de prelucrare a documentelor și referințe științifice (la care au participat Ioana Frunte-Lată, Nicoleta Grămadă și Ruxandra Nazare, 3 din 7 membre) a discutat să redacteze metodologii pentru tot lanțul cărții de la achiziție, catalogare etc., despre nevoia de actualizare a CZU cu termeni noi (exemplu realitatea augmentată, virtuală) și corelația cu vocabularul controlat Lives.ro.

În prima zi a conferinței, în 15 noiembrie 2018, la deschidere, președinta ABR, Adriana Szekely, a abordat într-o discuție cu prim vicepreședintele ANBPR nevoia de a colabora în domeniul statisticii de bibliotecă, mai ales a informațiilor cerute de IFLA și în materie de indexare. Foarte probabil se prefigurează cooperări profesionale între specialiștii din comisiile celor două asociații profesionale de bibliotecari.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *