Comunicat pentru susținerea integrității sediului Bibliotecii Naționale a României


Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR), care cuprinde peste 3000 de membri din toate tipurile de biblioteci – naţionale, publice, universitare şi specializate, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), cea mai reprezentativă organizaţie profesională a bibliotecarilor din bibliotecile publice la nivel național, cu peste 3300 de membri activi, membri individuali și instituționali, organizați în 41 de filiale județene, protestează , alături de  Asociaţia Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României, împotriva aplicării  H.G. nr. 862/2013, care aduce  grave prejudicii  Bibliotecii Naţionale a României, împiedicând îndeplinirea multiplelor ei sarcini naţionale şi internaţionale.

Prin ceea ce reprezintă ea prin funcţiile sale esenţiale patrimoniale şi documentare, precum şi prin rolul său metodologic în sistemul naţional de biblioteci, de coordonator  al întregii vieţi biblioteconomice româneşti, Biblioteca Naţională a României este prima bibliotecă a ţării.

Inaugurat în 2012, noul sediu al Bibliotecii Naţionale a creat rapid un cadru propice de desfăşurare pentru activităţile asociaţiilor profesionale naţionale, Asociaţia Bibliotecarilor din România şi Asociaţia Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România,  care au organizat, în aceşti doi ani,  singure sau împreună cu Biblioteca Naţională, multiple activităţi în sprijinul perfecţionării bibliotecarilor din România (secţiuni profesionale pe principalele teme din biblioteconomie – dezvoltarea colecţiilor, catalogare, indexare, informatizare, comunicarea colecţiilor etc.; conferinţe, dezbateri, mese rotunde,  lansări de carte), aducându-se astfel un serviciu inestimabil acestei profesii.

Emiterea H.G. nr. 862/2013, care dispune „transmiterea doar a unei părţi din imobil” către Biblioteca Naţională a României, fără a ţine cont de destinaţia exclusivă a clădirii – aceea de „Bibliotecă Naţională”,  pune Biblioteca Naţională a României în imposibilitatea de a-şi îndeplini funcţiile sale naţionale, lipsind-o de un spaţiu vital pentru misiunea ei.

Prin divizarea arbitrară a sediului Bibliotecii Naţionale a României din B-dul Unirii nr. 22, acest act normativ se află în neconcordanţă flagrantă cu toate celelalte acte normative şi documente care au stat la baza construirii acestei clădiri, constituind o încălcare gravă a angajamentelor luate de Statul român la contractarea împrumutului pentru construirea bibliotecii.

Dată fiind această situaţie gravă, cerem intervenţia de urgenţă a Guvernului României, prin emiterea unui nou act legislativ, pentru a reda funcţionalitatea clădirii, prin transmiterea sa integrală în administrarea Bibliotecii Naţionale a României, aşa cum a fost finanţată, de la bun început, de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei şi aşa cum confirmă și numele proiectului  de  refacerea, reamenajarea şi punerea în funcţiune a întregului ansamblu Biblioteca Naţională a României.

În numele Consiliului de conducere al ABR,

Președinte,

Prof. univ. dr. Mircea Regneală.

 

În numele Consiliului de conducere al ANBPR,

Președinte,

Dragoș-Adrian Neagu.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *