Salvați Biblioteca Pedagogică Națională „I.C. Petrescu”


Apel la solidaritate pentru abrogarea Art. IV şi Art V din OUG nr. 117 privind modificarea Legii Educaţiei din data de 23 decembrie 2013, intrată în vigoare la 30 decembrie 2013

Scrisoare deschisă adresată Domnul Prim-Ministru al României, Victor Ponta, de a nu desfiinţa Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”

Semnează Directorul general al BPN, Carmen-Leocadia Pesantez Pozo, alături de reprezentanţii legali ai instituţiei, 8 ianuarie 2014, Bucureşti – ROMÂNIA.

Aceeaşi scrisoare deschisă a fost adresată Domnului Preşedinte al României, Traian Băsescu

precum şi

Parlamentului României – Domnului Crin Antonescu, Preşedinte al Senatului,

şi Domnului Valeriu Ştefan Zgonea, Preşedinte al Camerei Deputaţilor

Semnează Directorul general al BPN, Carmen-Leocadia Pesantez Pozo, alături de reprezentanţii legali ai instituţiei şi de membrii Consiliului de Administraţie, 13 ianuarie 2014, Bucureşti – ROMÂNIA.

Petiția de semnat este disponibilă aici.

Stimate Domnule Prim-Ministru,

Cu respect, vă supunem atenţiei situaţia deosebit de gravă a desfiinţării Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” din Bucureşti, după 133 de ani de existenţă şi activitate neîntreruptă în slujba pedagogiei româneşti, a învăţământului, educaţiei şi culturii.

Prin Art. IV şi Art. V din OUG nr. 117 privind modificarea Legii Educaţiei din data de 23 decembrie 2013, intrată în vigoare la 30 decembrie 2013, Guvernul României a decis, în mod abuziv, fără o informare prealabilă asupra situaţiei reale, ca Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”, să fuzioneze, prin absorbţie, cu Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” Bucureşti (BCU). Motivul Ordonanţei ar fi faptul că imobilul în care Biblioteca funcţionează a fost retrocedat, iar instituţia „se află într-un mare pericol de a pierde fondul de cărţi şi locurile de muncă ale salariaţilor”. Dacă s-ar fi dorit cu adevărat rezolvarea problemei sediului Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, cu siguranţă, s-ar fi găsit soluţii. Proprietarii au solicitat, în mai multe rânduri, o audienţă la Ministerul Educaţiei Naţionale în vederea achiziţionării imobilului, retrocedat prin Decizia nr. 615/R/26.10.2006 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a IX-a Civilă, rămasă irevocabilă.

Soluţia dezastruoasă la care s-a ajuns este rezultatul indiferenţei cu care a fost tratată de ani de zile problema sediului Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, în ciuda tuturor demersurilor întreprinse de către Direcţiune şi Sindicat, precum şi a apelurilor cadrelor didactice, a asociaţiilor profesionale, a instituţiilor de cultură cu care Biblioteca are parteneriate şi a presei româneşti. Nu au fost consultaţi nici specialiştii din domeniul pedagogiei, nici facultăţile de ştiinţe ale educaţiei, nici asociaţiile profesionale ale bibliotecarilor din România şi nu s-a realizat un studiu de impact pentru a vedea dacă acest demers este fezabil.

Permiteţi-ne, Domnule Prim-Ministru, să vă expunem pe scurt situaţia Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”:

Conform Legii Bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” este o bibliotecă specializată, de drept public, cu personalitate juridică, de importanţă naţională, alături de marile biblioteci ale României. Subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale, Biblioteca Pedagogică Naţională a sprijinit necontenit, prin programe de formare şi perfecţionare, personalul didactic din învăţământul preuniversitar, asigurând totodată îndrumarea metodologică pentru bibliotecile caselor corpului didactic şi pentru bibliotecile şcolare din întreaga ţară. Biblioteca Pedagogică Naţională editează materiale auxiliare care vin în sprijinul procesului de învăţământ, instruire şi educaţie, precum şi publicaţii de specialitate – bibliografii, biografii ale pedagogilor români şi antologii din domeniul literaturii de specialitate.

Înfiinţată la 18 decembrie 1880, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” este continuatoarea unor biblioteci de prestigiu care au aparţinut unor instituţii de formare a personalului didactic, concentrând cărţi de patrimoniu şi cea mai masivă şi importantă colecţie de carte pedagogică din România, alături de publicaţii din toate domeniile cunoaşterii. În fondurile sale, care însumează peste 500.000 de unităţi de volume, sunt înglobate colecţii care au aparţinut Şcolii Normale Superioare din Bucureşti, Seminarului Pedagogic Universitar, Casei Şcoalelor, colecţii şi donaţii provenite din bibliotecile lui Alexandru Odobescu, Ioan Zalomit, Azilul Elena Doamna, Ana Davila, Constantin Narly, Titu Maiorescu, Iosif Gabrea, Petre Radu, Onisifor Ghibu, I.C. Petrescu s.a. Fondul documentar s-a îmbogăţit de-a lungul timpului cu donaţii provenite de la instituţiile partenere, Ambasada Indiei, Ambasada SUA şi de la importante personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice. Muzeul Pedagogic, înfiinţat în anul 1910, după model haretian – oglindire a evoluţiei învăţământului românesc de-a lungul timpului, este singurul de acest fel din ţară şi funcţionează ca o secţiune aparte în cadrul Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”.

În anul 1992, cu prilejul centenarului naşterii pedagogului I.C. Petrescu, conducerea Ministerului Învăţământului a aprobat atribuirea acestui nume Bibliotecii. În 13 noiembrie 1997, conform Monitorului Oficial al României, BCP “I.C. Petrescu” îşi schimbă denumirea în Biblioteca Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu”.

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” serveşte, în principal, cadrele didactice din sistemul preuniversitar, cercetătorii, elevii şi studenţii, dar şi publicul larg. Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” este abonată la 77 de seriale româneşti şi 77 de seriale de specialitate străine şi întreţine schimb internaţional de publicaţii cu 63 de instituţii din 24 de ţări.

Deşi a trecut de-a lungul timpului prin numeroase subordonări (Seminarul Pedagogic Universitar, Şcoala Normală Superioară, Şcoala Superioară Pedagogică, Institutul Pedagogic din Bucureşti, Institutul de Ştiinţe Pedagogice, Centrul de Perfecţionare a Personalului Didactic), Biblioteca şi-a păstrat identitatea şi integritatea colecţiilor. În luna decembrie 2013, Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” a sărbătorit 133 de ani de existenţă. Iată că, la trecerea dintre ani, această instituţie este desfiinţată printr-o Ordonanţă dată peste noapte!

Prin Art. IV şi Art V din OUG nr. 117/2013:

– Se încalcă art. 7 din Legea Bibliotecilor care prevede desfiinţarea bibliotecilor de drept public – cum este şi Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”; conform art. 36 din acelaşi act normativ: „în cazul încetării activităţii autorităţilor sau instituţiilor care le-au înfiinţat sau finanţat, numai în condiţiile preluării patrimoniului lor de către o altă bibliotecă de drept public, cu respectarea legislaţiei în vigoare”. Cum Ministerul Educaţiei Naţionale nu se desfiinţează, nici Biblioteca Pedagogică Naţională nu trebuie desfiinţată.

– Se răstoarnă Decizia Curţii de Conturi nr. 42/01.04.2013 în baza căreia Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu” se află în plin proces de inventariere generală a fondului documentar, creându-se grave distorsiuni în activitatea acesteia.

– Se desfiinţează cea mai importantă bibliotecă pedagogică din România, unică ca importanţă şi colecţii.

– Se pierde identitatea instituţională a Bibliotecii Pedagogice, reducând-o la o „secţie pedagogică”, şi importanţa naţională câştigată prin efortul predecesorilor.

– Nu se asigură spaţiu suficient de depozitare pentru fondul de 500.000 de volume al Bibliotecii Pedagogice Naţionale întrucât BCU Bucureşti nu poate prelua decât aproximativ 50.000 de volume, însemnând 10% din fondul de carte. În plus, se ştie că ambele instituţii au nevoie de spaţii suplimentare de dezvoltare a colecţiilor.

– Destinaţia, structura colecţiilor şi a serviciilor celor două tipuri de biblioteci sunt diferite – BCU se adresează sistemului universitar, iar BPN – sistemului preuniversitar.

– Nu se asigură spaţiu suficient nici pentru preluarea celor 50 de angajaţi ai Bibliotecii Pedagogice Naţionale, din acelaşi motiv că BCU Bucureşti nu dispune de încăperi suplimentare, chiar dacă se doreşte o „soluţie” de viitor.

– Se dă o lovitură cadrelor didactice şi cercetătorilor din domeniul ştiinţelor educaţiei.

Prin urmare, angajaţii acestei instituţii, susţinuţi de asociaţiile profesionale la care sunt afiliaţi, şi de cadrele didactice din întreaga ţară îşi manifestă vehement nemulţumirea pentru o asemenea măsură inaplicabilă şi dăunătoare învăţământului românesc şi patrimoniului naţional.

Considerăm că hazardul nu are ce căuta în educaţie! Atunci când se propune o schimbare, trebuie studiată şi găsită cea mai bună soluţie. Nu sunt admisibile deciziile luate pe ascuns, netransparent, concepute fără o analiză prealabilă, fără consultarea părţilor implicate. Ordonanţa „fantomă” denotă iresponsabilitatea Guvernului şi lipsa de interes faţă de educaţia din România.

Având în vedere că, în toate ţările lumii, bibliotecilor li se alocă sedii pe măsura importanţei lor, venim cu rugămintea de a ne sprijini în obţinerea unui spaţiu adecvat, de 2.800 mp, care să reunească întregul fond al Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu” în depozite corespunzătoare standardelor internaţionale de funcţionare a instituţiilor de acest profil, săli de lectură şi de conferinţe, birouri, grupuri sanitare, precum şi dotarea tehnică şi materială necesară.

Ne exprimăm convingerea că alte instituţii ale statului, începând cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi sfârşind cu Primăria Municipiului Bucureşti, au disponibilitatea să ofere sprijinul lor pentru găsirea unui sediu, fără a se ajunge la soluţia extremă, aceea de a se distruge cea mai importantă bibliotecă pedagogică a ţării la fondarea căreia şi-au adus contribuţia generaţii întregi de mari pedagogi români. Credem că, într-o societate în care învăţământul constituie prioritate naţională, desfiinţarea Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”, loc tradiţional de informare şi documentare, constituie un act necugetat, anticultural şi antinaţional. Respectându-ne adevăratele valori, ne respectăm pe noi înşine şi propria identitate.

Luând în considerare cele mai sus prezentate, vă solicităm abrogarea Art. IV şi Art. V din OUG nr. 117/2013, în vederea recâştigării identităţii şi a personalităţii juridice a Bibliotecii Pedagogice Naţionale „I.C. Petrescu”.

Cu deosebită consideraţie.

Director general, Contabil şef, Consilier juridic,

Drd. Carmen-Leocadia Pesantez Pozo Ec. Gabriela Rusu  Marin Preoteasa

Membrii Consiliului de Administraţie al BPN:

Smaranda Luminiţa Cosma Dr. Florina Brat

Tamara Balâşev Dana Gogeanu

Laura Alexe – secretar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *