Vocea copiilor cu deficiențe de vedere și auz contează


28 februarie 2023, București – Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 anunță încheierea proiectului ”Vocea noastră contează!”. Proiect derulat de Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21  în parteneriat cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Asociația Startlight Petra și Norsensus Mediaforum Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului a fost de a schimba mentalitățile și atitudinile  cetățenilor din București, Buzău și Râmnicu Sărat prin activități de advocacy, care să promoveze drepturile omului, ale copilului, concepute pentru a lupta împotriva stereotipurilor, prejudecăților, precum și a practicilor de excludere și marginalizare care afectează copiii și tinerii cu deficiențe de auz și de vedere, și familiile acestora.

243 de copii și tinerii afectați de dizabilități de vedere și auz au beneficiat în cadrul a 13 sesiuni de formare de instruire pe tema drepturilor omului, ale copilului și ale persoanelor cu dizabilități. 357 de tineri din școlile de masă au participat la 11 sesiuni educative, în cadrul cărora au interacționat direct cu persoane cu dizabilități care au răspuns întrebărilor tinerilor. Peste 280 de tineri din cele 7 școli speciale implicate în proiect au lucrat în 14 ateliere pentru identificarea barierelor de incluziune socială, profesională și educațională cu care se confruntă. Rezultatele acestor sesiuni au fost incluse într-un manifest care a fost prezentat membrilor Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și Minorități din Senatul României, precum și autorităților relevante de la nivel local și central. Tinerii și cadrele didactice din cele 14 școli implicate în proiect au luat parte la acțiunile din campania stradală, prin participarea la ateliere, diseminarea de materiale și interacțiunea cu cetățenii din București, Buzău și Râmnicu Sărat.

Una din cele mai frumoase realizări din proiect sunt cele 50 de povești digitale, relizate de copii cu deficiențe de vedere și auz, prin intermediul cărora aceștia și-au prezentat viața, hobby-uri, prietenii, aspecte care i-au influențat în mod pozitiv sau negativ, dorințe și speranțe.

Acțiunile proiectului au mers pe câteva direcții menite să ofere pe de o parte tinerilor din proiect instrumentele necesare pentru ca aceștia să fie informați de drepturile lor și de posibilitățile pe care le au pentru a-și apăra și susține aceste drepturi, iar pe de altă parte ne-am dorit să creștem nivelul de conștientizare al cetățenilor cu privire la valoarea pe care acești tineri o au și potențialul lor de a contribui la bunăstarea societății, precum și la combaterea prejudecăților  și a mentalităților cu care aceștia se confruntă. M-am bucurat să îi văd pe copiii din școlile speciale și pe cei din școlile de masă lucrând și acționând împreună. Este ceea ce ne-am propus și dorit prin acest proiect: integrarea deplină a tinerilor cu deficiențe de vedere și auz în comunitate”, a declarat Nina Cugler, președinta Asociației Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21.

”Vocea noastră contează!” s-a implementat în perioada 1 august 2021 – 28 februarie 2023, în municipiul București și județul Buzău, în 7 școli speciale și 7 școli din învățământul de masă, și s-a adresat cu precădere copiilor și tinerilor cu deficiențe de auz și văz, cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 ani.

Pentru informații suplimentare, persoană de contact Nina Cugler, președintele Asociației Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, e-mail ninacugler@agenda21.org.ro, Ioana Crihană, Coordonator Proiecte – Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, e-mail anbpr_ro@yahoo.com, Lăcrămioara Pintelei, Președinte Asociația Starlight Petrea, e-mail pinpet94@yahoo.com.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro . Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *