Apel selecție 4 facilitatori ANBPR în contextul implementării proiectului TEACH FOR FUTURE


Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) lansează un apel de participare adresat bibliotecilor membre privind selecția a 4 facilitatori, formatori de formatori cu competențe în domeniul IT, Managementul inovației & colaborării în rețea, sau  Antreprenoriat & leadership, în vederea implicării în implementarea activităților proiectului PREDĂ PENTRU VIITOR – transformarea educațională a adulților prin inovație, tehnologie și antreprenoriat, finanțat în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2, Parteneriate strategice, având cod de identificare proiect: 2019-1-RO01-KA204-063888.

Proiectul are durata de 36 de luni (01.11.2019-30.04.2022) și este implementat de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), în calitate de Beneficiar, împreună cu Global Libraries Bulgaria Foundation  (GLBF) din Bulgaria și Initiative for Heritage Conservation (HERITAGE) din Grecia.                    

Profilul participanților:

Facilitatorii din România sunt formatori certificați, cu abilități pedagogice care vor fi selectați și recrutați pentru participarea la proiect în baza unui concurs de oferte, din rândul angajaților, voluntarilor sau colaboratorilor ANBPR din rețeaua de biblioteci din România. Facilitatorii au abilităţi lingvistice bune în ceea ce priveşte cunoaşterea limbii române şi a limbii engleze, au cunoștințe și expertiză în domeniul TIC. Competențele în Managementul inovației & colaborării în rețea, și respectiv în Antreprenoriat & Leadership reprezintă un avantaj.

Criterii de selecție*:

Facilitatorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

 • au experiență demonstrată în formarea profesională a adulților și dețin un certificat de formator
 • au  abilități pedagogice demonstrate
 • dețin bune abilităţi lingvistice (cunoaşterea limbii române şi a limbii engleze)
 • pot face dovada expertizei în domeniul TIC, și, eventual, în domeniile Managementul inovației & Colaborare în rețea și/sau Antreprenoriat & Leadership
 • conducerea organizației aparținătoare și-a exprimat acordul pentru implicarea în proiect
 • au disponibilitatea de implicare în toate activitățile asumate, pe toată durata proiectului, inclusiv în convocarea participanților aparținând grupurilor vulnerabile

*Criteriul de departajare va fi experienţa similară în activităţi  similare, de ex. activități de formare, alfabetizare digitală sau în acordarea de asistenţă utilizatorilor din biblioteci în utilizarea calculatorului, precum și competențele demonstrate în domeniile Managementul inovației & Colaborare în rețea și/sau Antreprenoriat & Leadership.

Implicarea în proiect:

Acești facilitatori vor participa la următoarele activități:

 • constituirea unei reţele transnaţionale și multisectoriale de facilitatori pentru a  transfera know-how specializat pe cele 3 domenii de expertiză ale proiectului (TIC, Managementul inovației & Colaborării în rețea și Antreprenoriat & Leadership) către comunități eterogene de formabili adulți din România (minim 70 adulți, din care minim 15% vulnerabili), cu scopul de a genera schimbări favorabile privind nivelul de integrare a noilor tehnologii în educație, cu efecte benefice asupra dezvoltării personale și profesionale a adulților;
 • participarea la C1 – eveniment pe termen scurt pentru personal cu privire la noile tehnologii în reţea în cadrul Centrului de excelenţă din România în domeniul IT (recunoscute prin Permisul European de Conducere a Computerului – ECDL Profil – Standardul internaţional pentru certificarea competenţelor digitale), C2 – Eveniment pe termen scurt pentru personal cu privire la managementul inovaţiei & colaborarea în reţea în cadrul Centrului de excelenţă din Grecia și C3 – Eveniment pe termen scurt pentru personal cu privire la antreprenoriat & leadership în cadrul Centrului de excelenţă din Bulgaria (septembrie-decembrie 2020);
 • participarea ca mentori la A6 – Activități de învățare/predare/instruire pentru adulți cu privire la TIC, Managementul inovaţiei & Colaborarea în reţea și Antreprenoriat & Leadership – România (sesiuni locale pentru minim 70 de adulți) (ianuarie-octombrie 2021);
 • participarea la C4 – Mobilitate mixtă pentru adulți privind testarea și certificarea competențelor în domeniul IT și transferul bunelor practici în cadrul Campusului de mentorat/rezidenţei de creaţie din Centrul de excelenţă din România (pentru 30 de adulți din România, Bulgaria și Grecia) (noiembrie 2021)
 • participarea la E1 – Eveniment de diseminare a rezultatelor inovatoare (produselor intelectuale) din România (decembrie 2021)

Sesiunile de instruire locale și Campusurile de mentorat vor avea la bază metodologia de training, curriculele, manualul și ghidurile produse în cadrul proiectului, și anume:

O1 – Metodologia inovativă de formarea formatorilor TIC pentru adulți

O2 – Curricula predării Managementului  inovației & colaborării în rețea în formarea adulților

O3 – Curricula predării Antreprenoriatului & Leadershipului în formarea adulților

O4 – Manualul formatorului pentru derularea campusurilor de mentorat

O5 – Ghidul e-Innovator privind competențele de managementul inovației și colaborare în rețea

O6 – Ghidul e-Entrepreneur privind competențele de antreprenoriat și leadership

Aplicând o serie de  principii pedagogice moderne, centrate pe nevoile specifice ale cursanților adulți, inclusiv din categorii vulnerabile, sesiunile de training, găzduite în România vor include metode interactive de predare/evaluare, simulări și jocuri pentru a capta atenția și pentru a motiva cursanții adulți să participe la instruire.

Potrivit scenariului de proiect, minim 70 de cursanți adulți, din care minim 15% vulnerabili, vor beneficia de sesiuni de training în domeniile TIC, Managementul inovaţiei & Colaborarea în reţea și Antreprenoriat & Leadership.

În vederea depunerii candidaturii pentru recrutarea în proiect, persoanele interesate  vor transmite un email cu subiectul Candidatură Facilitator ANBPR – TEACH FOR FUTURE, până cel târziu luni, 25 mai 2020, (inclusiv), la adresa: anbpr_ro@yahoo.com, conținând următoarelor documente:

În urma centralizării candidaturilor, ANBPR va selecta 4 facilitatori pentru asigurarea activităților asumate în proiect, descrise mai sus.

Așteptăm candidaturile dvs în termenul indicat.

Vă mulţumim pentru colaborare!

Conducerea ANBPR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *