C2 – eveniment pe termen scurt pentru personal în contextul proiectului Teach for Future


Cei 10 facilitatori din cele 3 țări (Bulgaria, Grecia, România) implicați în proiect participă în perioada 18.03.2021-31.03.2021, la activităţi de schimb de bune practici în domeniul managementului inovației și al colaborării în rețea, cu scopul de a-și îmbunătăți abilitățile, cunoștințele și comportamentele privind abordarea acestor domenii de expertiză.

Activitatea se desfășoară în coodonarea partenerului din Grecia, Initiative for Heritage Conservation (HERITAGE) în cadrul Centrului de excelenţă din Grecia.

Cei 10 facilitatori din Bulgaria, Grecia, România vor face schimb de bune practici pentru susţinerea inovării pe durata a 8 zile, instruirea având loc în mediul virtual, via Zoom.

Schimbul de bune practici va consta în dezvoltarea unui set de competențe privind: înţelegerea principiilor managementului inovației şi a intersecțiilor cu alte domenii ale managementului; abordarea integrată a inovației şi a proceselor prin care se realizează managementul inovației; stabilirea strategiei de inovare şi a direcțiilor de integrare a inovației în mediul real de lucru; Inovația – competenţă cheie pentru progres; identificarea factorilor favorabili inovării; clarificarea conceptelor de bază – inovare şi managementul inovării; înţelegerea relaţiilor dintre inovare şi activitatea de creaţie tehnică şi ştiinţifică; identificarea factorilor care explică creşterea rolului inovării în societatea bazată pe cunoaştere; înţelegerea tendinţelor noi în abordarea inovării – noile paradigme ale inovării; înţelegerea conexiunilor dintre performanţele din inovare ale organizaţiei şi sistemele de inovare create la nivel naţional şi european și cultivarea abilităților de colaborare şi lucru în cadrul grupurilor și rețelelor; metodele de valorificare a potențialului creativ al echipelor; însușirea unui set de tehnici de bază privind colaborarea în rețea, stimularea ascultării active, a interrelaționării și a primirii/ oferirii de feedback.

Activitatea va fi centrată pe identificarea, caracterizarea și fundamentarea principalelor procese generatoare de inovație.

Sesiunea de formare va stimula capacitățile creative ale formatorilor în vederea integrării inovației în activitățile curente, în planuri de lecție, exerciții, aplicații practice și în demersul general de predare.

Facilitatorii vor fi stimulați să inoveze și să colaboreze, să aplice cunoștințele în vederea asimilării și integrării inovației în contextul propriu de lucru, răspunzând astfel noilor provocări de schimbare și adaptare de pe piața muncii prin: inovarea de produs, de proces, organizațională, de marketing.

Procesul de formare va avea la bază curricula dedicată, produs intelectual dezvoltat în cadrul proiectului (O2), în vederea familiarizării participanților cu noţiunile, conceptele, tipologia și structurile specifice managementului inovării, permițându-le acestora să deprindă lucrul colaborativ specific activităților de inovare, competențe prin care să poată iniţia, elabora, promova și integra inovația și proiectele de inovare în activitățile curente.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *