Memoriu pentru apărarea bibliotecilor împotriva “OUG a austerității”, care pune în pericol funcționarea instituțiilor publice de cultură


Ca urmare a intenției de promulgare a ORDONANȚEI DE URGENȚĂ privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplină economico-financiară, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, supranumită simbolic “OUG a austerității”,  aflate momentan în proiect, conducerea ANBPR a întocmit un Memoriu care fundamentează importanța bibliotecilor și solicită înțelegerea și sprijinul pentru includerea unui amendament la prezenta OUG, în scopul de a evita producerea unei crize fără precedent a bibliotecilor publice din România.

În forma actuală, “OUG a austerității”  prevede ca instituțiile publice cu personalitate juridică care nu au minim 50 de posturi aprobate și efectiv ocupate și  respectiv activitățile desfășurate de acestea nu se suprapun peste sau sunt similare cu alte activități desfășurate de alte instituții publice cu obiect de activitate același sau similar vor fi comasate / desființate / reorganizate sau vor fuziona sau vor transfera activitatea altor structuri.

Punctele centrale ale Memoriului ANBPR se referă la solicitarea de a introduce un amendament care să evite o situație dramatică, aceea a transformării sistemului de biblioteci într-unul cu totul disfuncțional; de asemenea, se atrage atenția asupra implicațiilor pe care proiectul OUG le poate avea asupra posturilor unice din biblioteci, care ar atrage după sine consecințe grave  în funcționarea acestora, inclusiv desființarea bibliotecilor mici, cu un singur angajat, ce ar genera anularea singurei  surse  de  informare  și  lectură  pe  care  statul  o oferă  comunităților respective;  se atrage atenția că precizările Art. XX sunt în total dezacord cu prevederile Legii Nr. 334/2002 – Legea bibliotecilor și vor conduce la desființarea bibliotecilor județene, pentru că precizarea de la alineatul  (1)  nu  ține  cont  de  mărimea  județelor  României  și  de  populația  deservită  de bibliotecile publice; se solicită exceptarea bibliotecilor publice de la prevederile art. XX, pct. 2 deoarece Legea bibliotecilor  nr.  334/2002,    Art.    7    stipulează  că    ”Bibliotecile  de  drept  public  pot fi desfiinţate  în  cazul  încetării  activităţii  autorităţilor  sau  instituţiilor  care  le-au  înfiinţat  sau finanţat,  numai  în  condiţiile  preluării  patrimoniului  lor  de  către  o  altă  bibliotecă  de  drept public, cu respectarea legislaţiei în vigoare, etc.

Memoriul este semnat și asumat de Președintele ANBPR, Dragoș-Adrian Neagu, și de marea majoritate a managerilor de biblioteci județene din țară.

Memoriu ANBPR depus la Guvernul României

Memoriu ANBPR depus la Ministerul Culturii

Memoriu ANBPR depus la Ministerul Finanțelor

Extras din proiectul “OUG a austerității”:

Art. XX (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2024 instituțiile publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităților publice centrale/județene sau locale își pot desfășura activitatea dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) Au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii și efectiv ocupate în structurile organizatorice;

b) Activitățile desfășurate de instituțiile publice nu se suprapun peste sau sunt similare cu alte activități desfășurate de alte instituții publice cu obiect de activitate același sau similar;

(2) Instituțiile publice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) se pot comasa/desființa/reorganiza/fuziona sau transfera activitatea și personalul încadrat către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/ subordonarea autorităților publice locale prin modificarea corespunzătoare a numărului de posturi, organigramei și a regulamentelor de organizare și funcționare;

(3) Prin comasare/desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer a activității către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale trebuie  să rezulte cel puțin următoarele condiții cumulative:

a) o reducere cu cel puțin 15% a numărului de personal proporțional atât pentru funcțiile de conducere cât și pentru funcțiile de execuție;

 b) o reducere cu cel puțin 15% a cheltuielilor de funcționare, respectiv a cheltuielilor materiale și servicii;

(4) Forma prin care se reorganizează instituțiile publice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) respectiv: comasare/desființare/reorganizare /fuzionare sau transfer de activitate și număr de personal se aprobă prin hotărâri ale Guvernului României sau după caz prin hotărâri ale autorităților publice locale/județene după caz;

(5) Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării activității instituțiilor publice prevăzute la alin.(1) beneficiază de toate drepturile legale salariale prevăzute de lege;

(6) Conducătorii instituțiilor publice care au în subordine/coordonare/autoritate instituții publice cărora le sunt incidente prevederile alin.(1) au obligația de a aproba noile organigrame, regulamente de organizare și funcționare și să ia alte măsuri prevăzute de lege până la data de 31 decembrie 2023;

5 thoughts on “Memoriu pentru apărarea bibliotecilor împotriva “OUG a austerității”, care pune în pericol funcționarea instituțiilor publice de cultură

  • SUSTIN Memoriu pentru apărarea bibliotecilor împotriva “OUG a austerității”.
    APRECIEZ DREPT IINACCRPTABILA INTENTIA GUVERNULUI..

  • Din păcate azi a fost depusă și susținută de Ciolacu in parlament,in forma inițială fără nici o modificare. Din câte am ințeles ,comasarea se face la decizia autoritații locale. Nu am ințeles incă ce se va intâmpla cu bibliotecile publice comunale, doar că la proiectul de buget pe anul 2024 cheltuielile la capitolul cultura nu trebuie să depășească 7,5 % din totalul veniturilor administrației locale .In cazul meu nu știu ce mă așteaptă, la capitolul bugetar suntem doi salariați , eu bibliotecar și directorul de cămin cultural.

  • Mai bine desființăm aparatul politic incapabil să înțeleagă importanța bibliotecilor, oricât ar fi ele de mici.

  • Nu poti inchide cartile nimanui!
    E a si cum ai inchide visele si speranta!
    Cartea ascute mintea, lipsa ei si necitirea cartii reduce omul la fiinta neganditoare, necugetatoare si chiar nesimtitoare!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *